Effectplan

Effectplan - The joy of planning

Effectplan är byggt utifrån en vision att maximera systemstödet kring planeringsprocessen så att användare kan uppnå minimalt manuellt arbete och högsta kvalité.

Ett webbaserat system som önskar föra användaren till en bättre förståelse för sin planering genom att förenkla själva processen och verktygets grundfunktioner så att organisationen som upphandlat systemet kan effektivisera planerings processen i kalendertid samtidigt som organisationen i sin helhet kan minska nedlagd tid för budget och prognos.

Men kanske kan Effectplan vara systemet som tar organisationen från en konventionellt budget tänkt till en verksamhetsplanering där man arbetar mer med rullande prognoser som är aktivitetsbaserade.

Effectplan har alla de funktioner som en organisation kan tänkas ställa som krav för sin planering. Effectplan innehåller modulerna

  • Administration
  • Planering med Budget och prognos – Fri dimensionell planering för Linje, Projekt, Produkt, Produktion
  • Verksamhetsplanering
  • Planrapportering
  • Analys ( Inbäddad)

Effectplan ger organisationer en planeringslösning för sina finansiella och operativa krav. Effectplan är flexibelt, innovativt och kraftfull samtidigt som den är byggd för ”Self Service”.

Oavsett vilken roll eller industrin du jobbar inom, kommer du alltid att få en enhetlig plattform som uppfyller dina specifika behov över flera processer.

Dessutom önskar vi att kunderna skall kunna välja om de önskar installera Effectplan hos sig eller välja en molnlösning och betala för utnyttjandet.

Effectplan är enkelt att förstå sig på och det var kort inlärningstid. Det är tydligt i hur man hanterar det vilket är en stor fördel.

Inger Söderström, Ekonomichef – Bluegarden

Ta ditt planerande till framtiden