Effectplan

Effectplan - The joy of planning

Effectplan är byggt utifrån en vision att maximera systemstödet kring planeringsprocessen så att användare kan uppnå minimalt manuellt arbete och högsta kvalité.

Effectplan innehåller

  • Administration
  • Planering med Budget och prognos – Fri dimensionell planering för Linje, Projekt, Produkt, Produktion
  • Verksamhetsplanering
  • Planrapportering
  • Analys (Inbäddad)

Effectplan är ett webbaserat system som gör att användaren får bättre förståelse för sin planering. Vi har förenklat processen och verktygets grundfunktioner. Det gör att du kan effektivisera planeringsprocessen i kalendertid samtidigt som organisationen i sin helhet kan minska nedlagd tid för budget och prognos.

Effectplan är systemet som tar organisationen från en konventionellt budgethantering till verksamhetsplanering där man arbetar mer med rullande prognoser som är aktivitetsbaserade.

Effectplan ger organisationer en planeringslösning för sina finansiella och operativa krav. Effectplan är flexibelt, innovativt och kraftfull samtidigt som den är byggd för ”Self Service”.

Oavsett vilken roll eller industri du jobbar inom kommer du få en enhetlig plattform som uppfyller dina specifika behov över flera processer.

Effectplan är enkelt att förstå sig på och det var kort inlärningstid. Det är tydligt i hur man hanterar det vilket är en stor fördel.

Inger Söderström, Ekonomichef – Bluegarden

Kort implementation

Du är igång med Effectplan 1,5 månader efter signerat avtal. Effectplans korta implementation utgår från dig som kund. Vi börjar med en gemensam workshop där ett lösningsförslag arbetas fram utifrån era behov. Vi utbildar er i Effectplan så att ni är redo att använda planeringssystemet direkt.

Välj plattform utifrån era behov. Kör Effectplan som tjänst i molnet (SaaS) eller välj att installera lokalt i er egen tekniska plattform. Effectplan bygger på ny teknik som ger er frihet att välja.

Vi startar alla projekt med en SaaS-lösning och är på så vis igång snabbt. Om ni väljer att ha Effectplan lokalt hos er lyfter vi över databasen så snart er egen plattform är installerad.

Enkelt att använda

Effectplan är enkelhet att använda. Planeringssystemet har inställningar ni själva kan ändra för att ändra vyer. Du får tillgång till ett enkelt planeringssystem för budget, prognos, analys och rapport.

Till Effectplan följer hjälpfunktioner och systemet är byggt på ett sådant sätt att allt som användaren ska göra hänger ihop i en logisk kedja. Till exempel kan du skapa en mall med summeringar och koppla objektrader till summering för att sedan sätta funktioner som drivare till varje objektrad. Allt från samma skärmbild.

För dig som planerar är mallen lätt att ändra. Du kan använda unika drivare, så som att registrera antal anställda och därmed få mallen ifylld med alla rader som är relaterade till antalet anställda. Raderna skulle kunna vara alla lönerelaterade kostnader.

Unik mallhantering

Effectplan gör det svåra enkelt. Upplev tryggheten av en flexibel mallhantering som controllern själv kan bygga och underhålla. Mallhantering är ett sådant exempel som innefattar all funktionalitet som organisationer kan förväntas nyttja för sin planering. Controllern bygger själv mallar och sätter drivare. Kopieringsfunktioner gör det enkelt att gå från budget till prognos eller att göra en kopia av en plan och nyttja den för What-if och scenariohantering.

När du byggt mallarna är det enkelt att testa, sätta planerna i produktion och distribuera ut till slutanvändare.

Enkelt underhåll

Effectplan är byggd för ekonomer av ekonomer. Genom ett intuitivt gränssnitt får varje användare full kontroll samtidigt som underhållet minimeras.

Effectplan skiljer sig från andra planeringssystem genom att administrationen kan utföras av controllerfunktionen och planeringens processägare. Även underhåll av mallar och drivare utförs helt av egen personal utan inblandning av konsulter. Ni blir därmed helt självförsörjande i planeringsprocessen. Processen kan delas av många, för att undvika personberoende till ett fåtal centrala resurser.

Smart rapportmodul och analysmöjlighet

Skapa nya analysmöjligheter genom Effectplans egen rapportmodul och möjligheten att integrera till er befintliga BI-lösning. Du har möjlighet till pivotering samt grafisk analysmöjlighet i rapportmodulen, eller kan välja er egen moderna BI-lösning från exempelvis Qlik, Microsoft eller Tableau.

Med Effectplan planeringssystem får du mer tid för analys istället för att lägga ned timmar på registrering och framtagning av mallar. Samtidigt kan du skapa förståelse för analysen kopplad till planen och  kombinera data från Effectplan med den egna datalagerlösningen.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Om Effectplan

Effectplan började för fyra år sedan som ett projekt inom Konsultnet Scandinavia AB som har arbetat i över 20 år med att förbättra interna processer hos flera företag och organisationer. Problem vi såg var att planeringsprocesser ofta tar mycket tid eftersom många företags systemstöd är Excel eller gamla budgetsystem. Därför skapade vi budget- och prognossystemet Effectplan där företag kan arbeta mer resurs- och aktivitetsbaserat.

Allteftersom har vi tagit in feedback från flera företag vid utvecklingen av Effectplan. Kunderna har kunnat effektivisera och göra stora tidsbesparingar som frigör tid för analys och arbetsro, samtidigt som kvaliteten på underlagen höjs. Precis det vi vill hjälpa dig med!

Lär dig mer om Effectplan