Stora fördelar för alla i företaget

Med Effectplan får alla centrala roller på företaget en planeringslösning som både uppfyller de specifika behoven och effektiviserar och tar budget och planering till en ny nivå. Effectplan är utvecklat utifrån er situation och era behov.

  • Ledningsfunktionen kan utföra strategisk planering och sedan fastställa och distribuera mål för företag och verksamheter.
  • CFO och controllers kan snabbt samla och hantera planer, länka operativa och finansiella planer, komprimera budgetprocessen och se den totala ekonomiska effekten av olika strategiska beslut.
  • Funktionell förvaltning övervakar och hanterar flera scenarier och deras inverkan på olika företagens kostnader, intäkter och P & L.
  • CIO behöver enbart implementera en lösning som stöder många planeringsprocesser, optimerar IT-resurser och enkelt fördelar IT-kostnader. Systemet är användarvänligt och integreras enkelt med andra affärssystem med standarder som minskar kostnaderna för administration och underhåll. Välj SaaS eller egen miljö.
  • Chefer kan bedöma de ekonomiska konsekvenserna av beslut om strategiskt verkställande, hantera planeringsprocesser (strategiska, rullande prognos, forecasts, HR-plan, produktionsplan, resursplan) och simulera de ekonomiska konsekvenserna av olika möjliga vägval.

CEO

För dagens CIO växer kraven i takt med antalet nya tekniker och program som distribueras med användarna. Effectplan hjälper dig. Här är ett komplett och webbaserat verksamhetsstyrningssystem som kan integreras med er befintliga BI-plattform.

Läs mer


CFO

Som CFO har du säkert märkt att din roll blivit allt mer ansvarsfull. För att hjälpa dig och din ekonomiavdelning i era utmaningar och att göra er till en starkare spelare i företagets framtida styrning finns Effectplan – utvecklat för ekonomer av ekonomer.

Läs mer


Controller

Som controller ställs du inför komplexa finansiella frågor varje dag. Resultatet ska fram snabbt och redovisas i ett sammanhang. Tiden för analys är knapp. Det finns en outnyttjad potential i dig som du och organisationen har allt att vinna på.
Vi tror att du vill använda din tid för mer analys och låta din kompetens komma till sin rätt. Effectplan hjälper dig med detta. På köpet får du ökad arbetsro och en starkare position i organisationen.

Läs mer


CIO

För dagens CIO växer kraven i takt med antalet nya tekniker och program som distribueras med användarna. Effectplan hjälper dig. Här är ett komplett och webbaserat verksamhetsstyrningssystem som kan integreras med er befintliga BI-plattform.

Läs mer


Chef

Korta ner tiden du lägger på planering. Få större arbetsro. Och översätt företagets strategi till konkreta aktiviteter på din avdelning. Med Effectplan har du hela planeringen paketerad i ett enda system. Du skapar en effektivare avdelning genom en mer konsekvent planering och att kunna återanvända tidigare planer.

Läs mer

Ta ditt planerande till framtiden