Våra kundreferenser

Vi har sedan 2013 levererat Effectplan till över 250 företag. Nedan är ett urval av några av våra kunder inom olika branscher.

Ökad kvalitet på Yliopiston Apteekkisis budgetprocess

Yliopiston Apteekkis (Universitetsapoteket i Finland) budgetprocess var tidskrävande och stöd för att få översikter och simuleringar i realtid fanns inte. Företaget behövde ett system som var lätt att administrera och integrera med deras befintliga BI verktyg.

“Att använda Effectplan för vår budgetprocess har bidragit till en snabbare konsolideringsfas genom att all data som matats in kan överskådas i realtid vilket ger mig mer tid att analysera budgeten.”  säger Anu Littunen,  Business Controller på Yliopiston Apteekki.

Läs mer

 


Nettpartner förenklade budgetprocessen med hjälp av Effectplan

Nettpartner budgeterade i en avancerad Excel-baserad lösning och behövde system som var mer säkert, tidseffektiv och kunde öppna möjlighet för framtida rullande prognostisering. Efter att ha jämfört olika system så föll valet på Effectplan.

”Vi har förkortat budgetprocessen både tid och resursmässigt. Jag känner att hela kvaliteten på budgeten har blivit bättre. Tack vare Effectplans enkla integration mot QlikView och finansappen så har vi fått bättre översikt.” säger Marius Borsheim, Business Controller, Nettpartner.

Läs mer


Luftfartsverket valde Effectplan som en del av sitt digitala förändringsarbete

Luftfartsverket behövde en dynamisk lösning där det fanns möjlighet att hämta data från andra system och kunna hantera verksamhetens komplexitet, som ställer höga krav på system och leverantörer.

”Det här är lysande. Det här är precis vad jag vill ha. Det kommer att förenkla en hel del att kunna dra ut rapporter och skapa diagram utifrån jämförelser och dra nytta av detta i prognosen.” Niclas Telje, Controllerchef, Luftfartsverket

Läs mer


Kortar ner budgetprocessen till under en månad

På Fryshuset fanns ett ökat krav från styrelse och ledning att få en bättre överblick över kostnaderna för de olika verksamheterna och bidrag från externa bidragsgivare. Fram växte behovet av ett modernt och  effektivt systemstöd under budgetprocessen. Valet föll på det nya budgetsystemet Effectplan.

“Vi kommer kunna korta ner budgetprocessen inklusive analys till en månad”, Jenny Grönvall, ekonomichef Fryshuset.

Läs mer


Planeringssystem som förtydligar och kortar ner budgetprocessen

Bluegarden budgeterade i en komplicerad och ohållbar Excelbaserad lösning och behövde ett planeringssystem som skulle förtydliga och korta ner budgetprocessen. De ville kunna se utfallet av data i realtid och därmed få ett mer effektivt och transparent arbetssätt. Efter tidigare goda erfarenheter av samarbete med Konsultnet så blev det naturliga valet Effectplan.

”Utan att ta en för stor risk ville jag ha ett verktyg som var lätt att sätta upp, och kunna arbeta på ett sätt där vi kan utveckla verktyget och processen vartefter”, säger Inger Söderström, Ekonomichef på Bluegarden.

Läs mer


Nipro Europe investerar stort i förbättring av budget och prognosprocessen

Nipro Europe befann sig i en situation där de hade en Excelbaserad lösning och letade efter något mer strukturerat och lätt att aggregera. De behövde ett system som skulle ge mer styrning över processen genom att leverera en modell med antaganden och nyckeltal som redan definierats i programmet. Valet föll på Effectplan.

“Att arbeta i projektet gick som på räls. Konsultnet har ett okomplicerat tillvägagångsätt som vi uppskattar högt. De är väldigt raka på sak och vi kände att efter att vi hade beskrivit vårt arbetssätt i detalj, och efter lite initialt förarbete, kunde vi göra det mesta själva“, säger Ive Akkermans,  IT-chef Nipro Europe.

Läs mer

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Lär dig mer om Effectplan