Lösningar

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Effektivare, tryggare och roligare

Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade prognoser. Företaget får bättre förståelse för planeringen och en förenklad process som kortar tiden för budget och prognos. Tryggare, smartare och med kontroll över framtiden.

Oavsett din roll eller bransch får du en enhetlig plattform som uppfyller dina specifika behov över flera processer. Nu får du en planeringslösning för era finansiella och operativa krav med alla funktioner som en organisation kan ställa som krav för sin planering:

 • Administration
 • Finansiell och operativ planering med budget och prognos (fri dimensionell planering för linje, projekt, produkt och produktion)
 • Verksamhetsplanering
 • Planrapportering
 • Analys
 • Förbättrad ansvarsskyldighet och öppenhet
 • Rullande prognoser utan manuellt arbete

Den sömlösa överföringen från Effectplan till analysfliken där jag får in min budgetinformation och kan jämföra med utfall är riktigt bra.

Inger Söderström, Ekonomichef, Bluegarden

Gå från strategisk planering till konkreta mål. För tydlighet och samarbete i organisationen.

Gå från att kommunicera mål och strategi på hög nivå till att utveckla årliga operativa planer, rullande och långsiktiga prognoser med full kontroll och modellering i en enda lösning.

Det är vanligt att den operativa verksamheten är bortkopplad från affärsstrategi, planering och utförande. De ska hänga ihop, inte leva i isolerade världar. Välkommen till Effectplan. Här förenas budgeteringsprocesser – från strategisk till det operativa.

Effectplan anpassas för att fungera som din verksamhet. Effectplan klarar hög strategisk nivå och genomträngande och detaljerade planeringsmodeller som ger större insikter och inverkan på lönsamhet, nedersta raden, strategiska planer och operativt genomförande. Avancerade funktioner stödjer din strategiska planering och kortsiktiga prognoser.

Stora fördelar för alla roller:

 • Högsta ledningen utföra strategisk planering och kan sedan fastställa och sprida företagets mål och målen för verksamheten.
 • CFO och controllers kan snabbt samla och hantera planer, länka operativa och finansiella planer, komprimera budgetprocessen och se den totala ekonomiska effekten av olika strategiska beslut.
 • Funktionell förvaltning övervakar och hanterar flera scenarier och deras inverkan på olika företagens kostnader, intäkter och P & L.
 • CIO implementerar en enda användarvänlig lösning som stöder många planeringsprocesser, optimerar IT-resurser och enkelt fördelar IT-kostnader. Integreras enkelt med andra affärssystem med standarder och minskar kostnaderna för administration och underhåll. Välj SaaS eller egen miljö.
 • Chefer kan bedöma de ekonomiska konsekvenserna av beslut om strategiskt verkställande, hantera planeringsprocesser (strategiska, rullande prognos, forecast, HR-plan, produktionsplan, resursplan) och simulera de ekonomiska konsekvenserna av olika möjliga vägval.

Vi har fått ett modernt budget- och prognosverktyg som inte bara möjliggjort en effektivare arbetsprocess utan också lett till bättre kvalitet i ekonomistyrningen och ökad delaktighet i organisationen

Bo Frogner, CFO, SPP

 

Lär dig mer om Effectplan