Tillgängliga moduler

Vi kan utöver vår egen rapporteringsmodul i Effectplan även integrera andra lösningar så som QlikView, Qlik Sense och Microsoft BI.

Effectplans rapportmodul

Effectplan har en egen rapportmodul, plan report, som följer med systemet och ger användarna tillgång till sina rapporter, direkt på lagrad budget och prognos. Från sin lagrade prognos, kan man gå direkt till en enkel rapport eller konsoliderad data samt zooma sig ner till underliggande objekt som exempelvis produkt eller projekt. Från det underlaget kan man sedan välja att se rapporterna pivoterade i olika perspektiv samt enkelt ändra jämförelsetal och samtidigt se kommentarer på enskilda belopp. Till modulen följer även ett BI-verktyg som man kan använda genom att markera upp ytor och värden direkt i rapporten. Från dessa värden kan man sedan välja att ta fram en graf för ytterligare analys.

Rapporterna är tänkta för den centrala kontrollern som får tillgång till konsoliderad information och för slutanvändare som får en enklare rapport som de direkt får tillgång till. Alla rapporter kan sättas upp av systemförvaltning och kräver inte konsultstöd.

Som övriga Effectplan är denna modul användarvänlig och stödjer visionen att alla ska kunna nyttja den utan utbildning.


QlikView och Qlik Sense

Förbättra möjligheten att fatta mer innovativa beslut genom att bädda in Qliks plattform som en egen modul i Effektplan som en egen modul.

QlikView och Qlik Sense är beslutsstöd, s.k. Business Intelligence, som presenterar viktig affärsinformation på ett enkelt sätt. Informationen fungerar som underlag för att du ska kunna fatta snabbare och bättre beslut för din verksamhet. QlikView hämtar information från Effectplan och flera datakällor oberoende av vilka andra IT-system du använder idag.

QlikView ger dig relevant data i realtid. Data kan hämtas från exempelvis personal-, försäljnings-, tidrapporterings-, lager- eller ekonomisystem och kombinera detta med din planeringsprocess i Effectplan.

Med QlikView får du en helt ny bild av din verksamhet genom att:

 • Konsolidera relevanta data från flera källor inklusive Effectplan, i en enda applikation
 • Undersöka dataassociationer
 • Visualisera data med engagerande, tekniskt avancerad grafik
 • Söka bland alla data, direkt och indirekt
 • Interagera med dynamiska appar, kontroller och analyser
 • Öppna, analysera och hämta data från en mobil enhet

Microsoft BI

Microsoft BI kan vara en del av Effectplan och bäddas in i Effectplans gränssnitt som därmed ger användaren ett fönster till sitt beslutsstöd.

Informationen fungerar som underlag för att du ska kunna fatta snabbare och bättre beslut för din verksamhet. Microsoft BI hämtar information från Effectplan flera datakällor oberoende av vilka andra IT-system du använder idag.

Microsoft BI ger dig relevant data i realtid. Data kan hämtas från exempelvis personal-, försäljnings-, tidrapporterings-, lager- eller ekonomisystem och kombinera detta med din planeringsprocess med Effectplan.

Med Microsoft BI får du en helt ny bild av din verksamhet genom att:

 • Konsolidera relevanta data från flera källor inkl Effectplan, i en enda applikation
 • Undersöka dataassociationer
 • Visualisera data med engagerande, tekniskt avancerad grafik
 • Söka bland alla data, direkt och indirekt
 • Interagera med dynamiska appar, kontroller och analyser
 • Öppna, analysera och hämta data från en mobil enhet

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Lär dig mer om Effectplan