Teknisk plattform

Teknisk plattform

Teknisk plattform

Effectplan kan man nyttja som en tjänst i en SaaS-molnlösning eller bestämma att installera i en Private Cloud om man är en koncern som önskar koppla samman flera bolag inom landet eller internationellt. Men känner man för det ”gamla” sättet och önskar göra en egna installation så är även detta möjligt. Produkten är byggd för en modern standardiserad plattform som stöds av de flesta företags IT-avdelningar. Oavsett vilken lösning ni väljer så nyttjar vi den senaste tekniken. Ni väljer helt fritt hur ni önskar att Effectplan skall verka i er organisation och kan därför själva välja plattform och därmed betalmodell.

cloudcomputing

SaaS

Genom att utnyttja skalfördelarna med Effectplans SaaS tjänst, kan ni fokusera på nyttjandet istället för teknik och betala en hyra per användare. Genom att sätta användaren och funktionen i centrum istället för tekniskt underhåll, dyra säkerhetslösningar och uppdateringar kan ni skapa en moln baserad plattform utan investeringsbehov. Allt som behövs är en vanlig uppkoppling mot internet.

Systemen är placerad i en säkerhetsklassad serverhall med egen strömförsörjning, och miljön är säkrad för att motstå försök till dataintrång och virusangrepp med garanterat hög tillgänglighet. Kommunikationen mellan användaren och SaaS är krypterad, och eftersom ingen del av systemet installeras lokalt hos er innebär detta att ingen transport av känslig information sker via internet. Säkerhetskopia (backup) av data görs, liksom en kontinuerlig justering och optimering av installationen (patchningar). Som SaaS kund kommer ni alltid att nyttja den senaste versionen utan att betala för uppgradering.

Private Cloud

På samma sätt som SaaS kan ni nyttja Effectplan som Private Cloud som är det så kallade privata molnet, där ni i praktiken ”prova cloud computing hemma” istället för att övergå till en publik Internet-baserad tjänst. Tanken är att du får alla den skalbarhet, mätning och time-to-market fördelarna med en offentlig molntjänst utan kontroll, säkerhet och återkommande kostnader till en tjänsteleverantör. Förutsatt att du är en koncern med många företag som kan nyttja Effectplan för alla företag i din organisation kan detta vara en stor fördel. Kan med fördel förenas med Shared Service tjänster där en central organisation äger koncernens Affärsstöd och levererar tjänsterna internt med bland annat Effectplan som sitt verktyg. Vi har idag ett stort antal kunder som nyttjar Effectplan på detta sätt.

Detta är i dagsläget den vanligaste sättet att drifta Effectplan.

On Premise

Men givetvis kan man även välja att installera Effectplan lokalt i sin egen eller Outsourcade IT-miljö och därmed kanske få en bättre kontroll över all hårdvara. Vi väljer då med fördel att installera den på virtuella servar för att få en bättre ekonomi och skalbarhet.

 

 

 

Ta ditt planerande till framtiden