Värde med Effectplan

Funktioner med värde

Med smarta funktioner behåller vi enkelheten och skapar värde

Kort implementation

Du är igång med Effectplan 1,5 månad efter signerat avtal. Effectplans korta implementation utgår från dig som kund. Den tar avstamp i en gemensam workshop där ett lösningsförslag arbetas fram utifrån era behov och ni tar beslut om fortsättning. Vi arbetar med en färdig och tydlig projektmodell som är skapad för just Effectplan.
Välkommen till nytta och värde från dag ett.

Utbildningsinsatsen ligger tidigt i projektet och utgår från  lösningsförslaget.

Direkt i samband med beställningen har ditt företag tillgång till Effectplan i vår SaaS-lösning (molnet). Det har ni alltså även om ni tänkt installera Effectplan hos er. Och ni slipper på så vis vänta på IT-avdelningen och den tekniska implementationen. När sedan IT har all hårdvara på plats flyttar vi över applikationen och det arbete som gjorts till er. Väljer ni att lägga Effectplan i molnet så krävs ingen installation och ni fortsätter istället på SaaS-plattformen.

Enkelt att använda

Den grundläggande idén i Effectplan är logik och enkelhet i alla led. Det innebär att alla användare – oavsett roll – förstår vad de ska göra utan att läsa långa instruktioner. Användarna får tillgång till ett enkelt planeringssystem för budget, prognos, analys och rapport.

Till Effectplan följer hjälpfunktioner och systemet är byggt på ett sådant sätt att allt som användaren ska göra hänger ihop i en logisk kedja. Exempel: Skapa en mall med summeringar och koppla objektrader till summering för att sedan sätta funktioner som drivare till varje objektrad. Allt från samma skärmbild.

Exempel: För den som planerar är mallen lätt att förstå, expandera och minimera. Använd unika drivare, som att registrera antal anställda och därmed få mallen ifylld med alla rader som är relaterade till antalet anställda. Raderna skulle kunna vara alla lönerelaterade kostnader.

Unik mallhantering

Upplev tryggheten av en flexibel mallhantering som controllern själv kan bygga och underhålla.
Effectplan gör det svåra enkelt. Mallhantering är ett sådant exempel som innefattar all funktionalitet som organisationer kan förväntas nyttja för sin planering. Controllern bygger själv mallar och sätter drivare. Kopieringsfunktioner gör det enkelt att gå från budget till prognos eller att göra en kopia av en plan och nyttja den för What-if och scenariohantering.

När du byggt mallarna är det enkelt att testa, sätta planerna i produktion och distribuera ut till slutanvändare.

Enkelt underhåll

Effectplan är byggd för ekonomer av ekonomer. Genom ett intuitivt gränssnitt får varje användare full kontroll samtidigt som underhållet minimeras.

Effectplan skiljer sig från andra system genom att administrationen kan utföras av controllerfunktionen och planeringens processägare. Även underhåll av mallar och drivare utförs helt av egen personal utan inblandning av konsulter. Ni blir därmed helt självförsörjande i planeringsprocessen. Processen kan delas av många, för att undvika personberoende till ett fåtal centrala resurser.

Kort sagt: Full kontroll över er lösning och er uppsättning med flera personer som vet hur systemet är uppsatt.

Smart rapportmodul och analysmöjlighet

Skapa nya analysmöjligheter genom Effectplans egen rapportmodul och möjligheten att integrera till er befintliga BI-lösning. Du har möjlighet till pivotering samt grafisk analysmöjlighet i rapportmodulen, eller kan välja er egen moderna BI-lösning från exempelvis Qlik, Microsoft eller Tableau.

Med Effectplan får du mer tid för analys. Arbetet med registrering och framtagning av mallar kortas ned, så att du kan lägga mer tid för analys. Samtidigt kan du skapa förståelse för analysen kopplad till planen och  kombinera data från Effectplan med den egna datalagerlösningen.

Enkel installation

Välj plattform utifrån era visioner och krav. Kör Effectplan som tjänst i molnet (SaaS) eller välj att installera lokalt i er egen tekniska plattform. Effectplan bygger på ny teknik som ger er frihet att välja.

Vi startar alla projekt med en SaaS-lösning och är på så vis igång snabbt. Om ni väljer att ha Effectplan lokalt hos er lyfter vi över databasen så snart er egen plattform är installerad.

Ta ditt planerande till framtiden