CIO

För dagens CIO växer kraven i takt med antalet nya tekniker och program som distribueras med användarna. Effectplan hjälper dig. Här är ett komplett och webbaserat verksamhetsstyrningssystem som kan integreras med er befintliga BI-plattform.

  • Kompatibel med flera standarder för att enkelt passa din befintliga IT-infrastruktur, inklusive ERP- och BI-tillämpningar
  • Den webbaserade plattformen integreras snabbt till er finansiella miljö eller sköts helt av ekonomiavdelningen via Excel-import
  • Utvecklad på senaste .Net-plattformen
  • Skapa din projektplanering helt fristående eller som en del av ditt kostnadsställe
  • Gör fördelningar utifrån hur många konsulttimmar eller antal program, PC, plattor som du levererat – allt genom att nyttja drivare

SaaS eller i er miljö.

Effectplan installeras i er miljö eller som SaaS-lösning. Vill ni ha en SaaS-lösning behöver vi en applikationsserver och en databasserver samt en webbserver från er befintliga miljö. Du väljer vad som passar er bäst.

Nära underhållsfritt.

Underhåll och uppgraderingar kräver ingen stor konsultinsats, vare sig i SaaS-lösning eller med systemet installerat i er miljö. Effectplan är uppbyggd kring de nya kraven som du har rätt att ställa på en modern mjukvaruleverantör.

Egen kontroll.

Effectplan är byggt för att fungera som din verksamhet fungerar och hjälper dig med din egen planering, konsolidering och fördelning av kostnader.

Take your planning into the future