Goda referenser

Vi har sedan 2012 levererat Effectplan till över 130  företag.

Förutom dessa har vi även levererat till koncerner inom retail, industriföretag, bilgrossister, läkemedelsföretag, fastighetsbolag och spelutvecklare. Vi har användare i alla världsdelar.
Nedan är ett urval av de kunder inom olika branscher.
Cust_sat

94.7 % – av användarna skulle rekommendera oss till annat företag.

Kortar ner budgetprocessen till under en månad

På Fryshuset fanns ett ökat krav från styrelse och ledning att få en bättre överblick över kostnaderna för de olika verksamheterna och bidrag från externa bidragsgivare. Fram växte behovet av ett modernt och  effektivt systemstöd under budgetprocessen. Valet föll på det nya budgetsystemet Effectplan.

“Vi kommer kunna korta ner budgetprocessen inklusive analys till en månad”, Jenny Grönvall, ekonomichef Fryshuset.

Läs mer


Planeringssystem som förtydligar och kortar ner budgetprocessen

Bluegarden budgeterade i en komplicerad och ohållbar Excelbaserad lösning och behövde ett planeringssystem som skulle förtydliga och korta ner budgetprocessen. De ville kunna se utfallet av data i realtid och därmed få ett mer effektivt och transparent arbetssätt. Efter tidigare goda erfarenheter av samarbete med Konsultnet så blev det naturliga valet Effectplan.

“Utan att ta en för stor risk ville jag ha ett verktyg som var lätt att sätta upp, och kunna arbeta på ett sätt där vi kan utveckla verktyget och processen vartefter”, säger Inger Söderström, Ekonomichef på Bluegarden.


Nipro Europe investerar stort i förbättring av budget och prognosprocessen

Nipro Europe befann sig i en situation där de hade en Excelbaserad lösning och letade efter något mer strukturerat och lätt att aggregera. De behövde ett system som skulle ge mer styrning över processen genom att leverera en modell med antaganden och nyckeltal som redan definierats i programmet. Valet föll på Effectplan.

“Att arbeta i projektet gick som på räls. Konsultnet har ett okomplicerat tillvägagångsätt som vi uppskattar högt. De är väldigt raka på sak och vi kände att efter att vi hade beskrivit vårt arbetssätt i detalj, och efter lite initialt förarbete, kunde vi göra det mesta själva“, säger Ive Akkermans,  IT-chef Nipro Europe.

Take your planning into the future