Partnerportalen

Du som är vår Effectplan partner får tillgång till Effectplans Partnerportal:

LoginPortal

Om du behöver login eller har några problem med ditt konto,
kontakta  Malin Wittig eller Anders Olsson för information.

Ta ditt planerande till framtiden