Nu är det snart för sent

Vi är nu inne i juni och ni har fortsatt inte fattat ett beslut om ett nytt budget och prognossystem.
Ni kanske har turen att jobba som Controller inom ett företag som går bättre än era ägare och styrelse har krav på och då är kanske budget och prognos inte det viktigaste.

Men är ni däremot som de flesta företag just nu inne i en högkonjunktur och förbereder sig för en dip i nästa år och kanske måste se till både kostnadsmassan samt simulera vad minskade intäkter  kommer att leda till när det gäller investeringar och framtida resultat.

Vårt råd är att ni tar beslutet nu och gör er höst lugnare och mer effektiv samtidigt som ni kan se över era rutiner kring er  budget och prognos. Kanske titta på att arbeta aktivitetsbaserat eller/och nyttja rullande prognos.

Tror ni oss inte kan ni titta på våra kundreferenser här!