Planera som hemma

Planera som hemma

Planera som hemma

Paretoprincipen, ofta kallad 80/20-regeln, säger att ”20 procent av orsakerna ofta står för 80 procent av verkan”.
Det är givetvis ingen exakt regel, men de betyder att i många fall så står 20% kunderna för 80% av omsättningen, 20% av kostnadskontona för 80% av kostnaderna och så vidare. Borde jag inte i stället lägga minst 80% av mitt fokus på de 20% av orsakerna som står för 80% av verkan?

Den viktigaste budget man gör borde vara den privata. De flesta personer planerar sin privata ekonomi enligt 80/20-regeln utan att egentligen tänka på det. De fokuserar på de utgifter som har störst påverkan på ekonomin och håller ett öga på resten. De grupperar ofta sina största utgiftsposter som boende, transporter, mat, kläder, lån och sparande. Oftast utgör de stora utgiftsposterna minst 80% av utgifterna och ofta mer än så. Har man koll på sina största utgifter, så nöjer sig de flesta med att klumpa ihop resterande utgifter som ”Övrigt”.

Om posten ”Övrigt” är för stor eller börjar växa, så analyserar man posten. Om det finns enskilda poster som sticker ut kan man bryta ut dessa och följa dem separat, som träning eller tobak beroende på levnadsvanor. Vissa poster är kanske inte avgörande för den totala ekonomin, men genom att synliggöra och mäta dem så driver man också ett beteende.

De grupperade utgifterna, som ”Boende”, ”Mat” och ”Bil”, fungerar också som KPI:er (Key performance indicators) eller nyckeltal. De flesta har en skaplig uppfattning om sina ”nyckeltal” och vet ganska väl hur mycket de lägger per månad på ”Boende”, ”Mat” och ”Bil”. Utifrån nyckeltalen kan man sedan skapa aktiviteter för öka inkomsten eller minska utgifterna, ex. sänka matkostnaden genom att ta med matlåda i stället för att gå på lunchrestaurang eller sänka transportkostnaden genom att ta cykeln till jobbet i stället för bilen.

Då den viktigaste budget man har hanteras enligt 80/20-regeln på grupperad nivå, så är det förvånande att de flesta företag och verksamheter fortfarande planerar på detaljnivå. Fler företag borde anamma den budgetmodell de använder hemma, dvs släppa detaljnivån och lägga mest fokus på de 20% som har störst påverkan på resultatet.

/Jonas Stierna, Lösningsarkitekt, Effectplan