Effectplan är ett budget- och prognosverktyg

Med ett riktigt bra verktyg för budget och prognos kan du styra företaget mot uppsatta mål och även identifiera de delar av organisationen där det finns förbättringspotential samt eventuellt nya affärsmöjligheter.

Nu även för kommuner. Läs mer här.

Många företag sitter med egenutvecklade budgetsystem i Excel. Ofta krävs en stor manuell arbetsinsats att förbereda, underhålla och sammanställa. I många fall hanteras Excel-modellen av en eller ett fåtal personer vilket skapar ett starkt personberoende. För att effektivisera och förbättra budgetprocessen och undvika risker implementerar allt fler tjänsteföretag, byggföretag och kommuner och många fler branscher budgetsystem.

En väl fungerande planeringsprocess ger flera fördelar

 • Ekonomi kan ägna sig åt värdeskapande och analys istället för att hantera Excelark som ska kontrolleras för felaktiga inmatningar.
 • Möjliggör att man kan övergå till rullande prognoser.
 • Verksamheten får en budget och prognos som effektiviserar arbetet och ger mer tid över till värdeskapande.

Varför Effectplan

Effectplan är ett webbaserat system som gör att användaren får bättre förståelse för sin planering. Vi har förenklat processen och verktygets grundfunktioner. Det gör att du kan effektivisera planeringsprocessen i kalendertid samtidigt som organisationen i sin helhet kan minska nedlagd tid för budget och prognos.

Effectplan är systemet som tar organisationen från en konventionellt budgethantering till verksamhetsplanering där man arbetar mer med rullande prognoser som är aktivitetsbaserade.

Effectplan ger organisationer en planeringslösning för sina finansiella och operativa krav. Effectplan är flexibelt, innovativt och kraftfull samtidigt som den är byggd för ”Self Service”.

Effectplan är enkelt att förstå sig på och det var kort inlärningstid. Det är tydligt i hur man hanterar det vilket är en stor fördel.

Inger Söderström, Ekonomichef – Bluegarden

Läs fler kundreferenser

Effectplan innehåller

 • Administration
 • Planering med budget och prognos
 • Verksamhetsplanering
 • Planrapportering
 • Analys (Inbäddad)

Kort implementering

Vårt budgetsystem Effectplan har dessutom kort implementeringstid, så kort som 1 månad! Vi börjar med en gemensam workshop där ett lösningsförslag arbetas fram utifrån era behov. Vi utbildar er i Effectplan så att ni är redo att använda budgetsystemet direkt för er budget och prognos.

Enkelt underhåll

Effectplan är byggd för ekonomer av ekonomer. Genom ett intuitivt gränssnitt får varje användare full kontroll samtidigt som underhållet minimeras.

Effectplan skiljer sig från andra system för budget och prognos genom att administrationen kan utföras av controllerfunktionen och planeringens processägare. Även underhåll av mallar och drivare utförs helt av egen personal utan inblandning av konsulter. Ni blir därmed helt självförsörjande i er budget och prognosprocessen.

Smart rapportmodul och analysmöjlighet

Skapa nya analysmöjligheter genom Effectplans egen rapportmodul och möjligheten att integrera till er befintliga BI-lösning. Du har möjlighet till pivotering samt grafisk analysmöjlighet i rapportmodulen, eller kan välja er egen moderna BI-lösning från exempelvis Qlik, Microsoft eller Tableau.

Med Effectplan budgetsystem får du mer tid för analys istället för att lägga ned timmar på registrering och framtagning av mallar. Samtidigt kan du skapa förståelse för analysen kopplad till planen och  kombinera data från Effectplan med den egna datalagerlösningen.

Gå från strategisk planering till konkreta mål. För tydlighet och samarbete i organisationen.

Gå från att kommunicera mål och strategi på hög nivå till att utveckla årliga operativa planer, rullande och långsiktiga prognoser med full kontroll och modellering i en enda lösning.

Effectplan anpassas för att fungera för just din verksamhet. Effectplan klarar hög strategisk nivå men även detaljerade planeringsmodeller som ger större insikter och inverkan på lönsamhet.

Stora fördelar för alla roller

 • Högsta ledningen utföra strategisk planering och kan sedan fastställa och sprida företagets mål och målen för verksamheten.
 • CFO och controllers kan snabbt samla och hantera planer, länka operativa och finansiella planer, komprimera budgetprocessen och se den totala ekonomiska effekten av olika strategiska beslut.
 • Funktionell förvaltning övervakar och hanterar flera scenarier och deras inverkan på olika företagens kostnader, intäkter och P & L.
 • CIO implementerar en enda användarvänlig lösning som stöder många planeringsprocesser, optimerar IT-resurser och enkelt fördelar IT-kostnader. Integreras enkelt med andra affärssystem med standarder och minskar kostnaderna för administration och underhåll. Välj SaaS eller egen miljö.
 • Chefer kan bedöma de ekonomiska konsekvenserna av beslut om strategiskt verkställande, hantera planeringsprocesser (strategiska, rullande prognos, HR-plan, produktionsplan, resursplan) och simulera de ekonomiska konsekvenserna av olika möjliga vägval.

Vi har fått ett modernt budget- och prognosverktyg som inte bara möjliggjort en effektivare arbetsprocess utan också lett till bättre kvalitet i ekonomistyrningen och ökad delaktighet i organisationen.

Bo Frogner, CFO, SPP

Budget och prognos för din roll

Med Effectplan får alla centrala roller på företaget en planeringslösning som både uppfyller de specifika behoven och effektiviserar och tar budget och planering till en ny nivå. Effectplan är utvecklat utifrån er situation och era behov.

Läs mer

Budget och prognos för din bransch

De flesta branscher har samma grunder för sin planering. Man har olika intäktsmodeller och sätt att värdera och planera sina kostnader, men likheterna är ändå fler än olikheterna. Möjligheterna som öppnas använder olika företag till olika saker. Här ser du hur vi ser på den uttalade nyttan för ett urval branscher.

Läs mer

Kontakta oss

Lär dig mer om Effectplan