För budget- och prognos

Ett riktigt bra verktyg för budget och prognos där du kan styra företaget mot uppsatta mål och identifiera de delar av organisationen där det finns förbättringspotential samt eventuellt nya affärsmöjligheter.

Gör som Kone, Eniro, Tibnor, Ovako, LFV, Veidekke, Rovio, HSB, Fryshuset, Plan International, HBO och över 300 andra kunder. Den enkla lösningen som även passar stora organisationer.

Filmen visar hur du själv kan bygga och administrera Effectplan.

En väl fungerande planeringsprocess ger flera fördelar

 • Skippa versionshantering i Excel och ha mer tid till analys
 • Övergå till rullande prognoser
 • Effektiviserar arbetet och ger mer tid över till värdeskapande

Nu även för kommuner. Läs mer

Ni kanske sitter med egenutvecklade budgetsystem i Excel. Ofta krävs en stor manuell arbetsinsats att förbereda, underhålla och sammanställa. I många fall hanteras Excel-modellen av en eller ett fåtal personer vilket skapar ett starkt personberoende. För att effektivisera och förbättra budgetprocessen och undvika risker implementerar allt fler tjänsteföretag, byggföretag och kommuner och många fler branscher budgetsystem.

Effectplan innehåller

 • Administration
 • Planering med budget och prognos
 • Operativ planering
 • Simulering
 • Top Down
 • Work Flow
 • Rapportering
 • Dashboard
 • Analys (Inbäddad med Power BI, Qlik eller andra system)
 • API Integration till datalager eller , BI, ERP och lönesystem.

Läs mer om vad Effectplan innehåller

Varför Effectplan

Effectplan är ett webbaserat system som gör att användaren får bättre förståelse för sin planering. Vi har förenklat processen och verktygets grundfunktioner. Det gör att du kan effektivisera planeringsprocessen i kalendertid samtidigt som organisationen i sin helhet kan minska nedlagd tid för budget och prognos.

Effectplan är systemet som tar organisationen från en konventionellt budgethantering till verksamhetsplanering där man arbetar mer med rullande prognoser som är aktivitetsbaserade.

Effectplan ger organisationer en planeringslösning för sina finansiella och operativa krav. Effectplan är flexibelt, innovativt och kraftfull samtidigt som den är byggd för ”Self Service”.

Effectplan är enkelt att förstå sig på och det var kort inlärningstid. Det är tydligt i hur man hanterar det vilket är en stor fördel.

Inger Söderström, Ekonomichef – Bluegarden

Läs fler kundreferenser

Gå från strategisk planering till konkreta mål

Gå från att kommunicera mål och strategi på hög nivå till att utveckla årliga operativa planer, rullande och långsiktiga prognoser med full kontroll och modellering i en enda lösning.

Effectplan anpassas för att fungera för just din verksamhet. Effectplan klarar hög strategisk nivå men även detaljerade planeringsmodeller som ger större insikter och inverkan på lönsamhet.

Budget och prognos för din roll

Med Effectplan får alla centrala roller på företaget en planeringslösning som både uppfyller de specifika behoven och effektiviserar och tar budget och planering till en ny nivå. Effectplan är utvecklat utifrån er situation och era behov.

Läs mer

Budget och prognos för din bransch

De flesta branscher har samma grunder för sin planering. Man har olika intäktsmodeller och sätt att värdera och planera sina kostnader, men likheterna är ändå fler än olikheterna. Möjligheterna som öppnas använder olika företag till olika saker. Här ser du hur vi ser på den uttalade nyttan för ett urval branscher.

Läs mer

Lär dig mer om Effectplan