Effektivisera din budgetprocess

Många använder Excel som budgetsystem men att budgetera i Excel kan ta så lång tid att det inte finns tid över till analys. För att effektivisera och förbättra budgetprocessen och undvika risker implementerar allt fler företag och organisationer budgetsystem.

Många företag och organisationer lägger väldigt mycket tid på den årliga budgetprocessen. Flertalet av dessa har egenutvecklade Excel-modeller för att hantera budgeten. Ofta krävs en stor manuell arbetsinsats att förbereda, underhålla och sammanställa. I många fall hanteras Excel-modellen av en eller ett fåtal personer vilket skapar ett starkt personberoende.

Vad är ett budgetsystem?

Ett budgetsystem innehåller funktioner för olika typer av planering. Den stora fördelen med ett budgetsystem är att användarna har sina budgetar i ett system som har en gemensam databas. Då har du kontroll över hur budgeten utvecklas och kan ta fram rapporter och diagram.

Det här bör ett budgetsystem innehålla

 • Central mallhantering som underlättar administrationen
 • Arbetsflöde som distribuerar mallar och ger översikt av processen
 • Stöd för drivarbaserad budget som möjliggör förenklad planering
 • Versionshantering som ger kontroll
 • Behörighetshantering som ger rätt användare tillgång till rätt siffror

Effectplan är ett lättanvänt och kraftfullt budgetsystem

Effectplan är ett webbaserat budgetsystem som bygger på den senaste tekniken. Effectplan är utvecklat med idén om att du ska slippa beroendet av konsulter. Du kan med hjälp av det unika gränssnittet och ”drag and drop” själv skapa mallar, beräkningar, rapporter och logik som stödjer en avancerad budgetmodell. Under pågående budgetprocess har du kontinuerligt uppdaterade och konsoliderade siffror och relevanta nyckeltal tillgängliga.

Effectplan ger dig bland annat följande funktioner

 • Mallhantering – I Effectplan kan du själv bygga avancerade mallar med hjälp av ”drag and drop”
 • Arbetsflöde – I Effectplan kan du skapa arbetsflöden baserade på roller samt tidsätta olika arbetsflödessteg. Mejl skickas till användare som har uppgifter att ta hand om och när uppgifterna inte är klara i tid.
 • Drivarbaserad budgetering – I Effectplan har du möjlighet att även budgetera med antal av olika kategorier. Detta kan därefter räknas om till pengar med hjälp av beräkningar och prislistor.
 • Versionshantering – I Effectplan samlar du all information om en budget i en version, vilket ger dig kontroll av de ingående mallarna. Du kan dessutom lätt kopiera en version till en ny budgetversion eller prognos.
 • Behörighetshantering – I Effectplan styrs behörighet med hjälp av relationer. Dessa kan överföras från andra system som till exempel ett affärssystem, vilket minskar behov av manuell hantering.

Ytterligare fördelar och funktioner du får med Effectplan

 • Koncernhantering
 • Valutahantering
 • Kommentarshantering med möjlighet att bifoga filer
 • API (Automatic programming interface) som underlättar integration
 • Stöd för allokering av centrala kostnader
 • Stöd för internhandel
 • Stöd för att koppla ihop olika mallar
 • Möjlighet att uppdatera utfall under pågående prognos
 • Möjlighet att hantera mallförändringar under pågående process
 • Möjlighet att köra Effectplan som SaaS (Software as a Service) och därmed slippa investering och underhåll av egen infrastruktur

Läs gärna mer om Effectplan som budgetsystem här.

Ta gärna kontakt med oss om du undrar om Effectplan är rätt budgetsystem för dig och din verksamhet.

Kontakta oss

Lär dig mer om Effectplan