Effectplan som SaaS-molnlösning

Effectplan kan du använda som en tjänst i en SaaS-molnlösning eller installera i Private Cloud inom en koncern. Du kan även göra en egen installation om du vill. Effectplan är byggd för en modern standardiserad plattform som stöds av de flesta företags IT-avdelningar. Oavsett vilken lösning du väljer så nyttjar vi den senaste tekniken.

SaaS

Genom att använda skalfördelarna med Effectplans SaaS tjänst, kan du fokusera på användandet istället för teknik och betala en hyra per användare. Genom att sätta användaren och funktionen i centrum istället för tekniskt underhåll, dyra säkerhetslösningar och uppdateringar kan ni skapa en molnbaserad plattform utan investeringsbehov. Allt som behövs är uppkoppling mot internet.

Systemen är placerat i en säkerhetsklassad serverhall med egen strömförsörjning. Miljön är säkrad för att motstå försök till dataintrång och virusangrepp med garanterat hög tillgänglighet. Kommunikationen mellan användaren och SaaS är krypterad. Eftersom ingen del av systemet installeras lokalt innebär det att ingen transport av känslig information sker via internet. Säkerhetskopia (backup) av data görs, liksom en kontinuerlig justering och optimering av installationen (patchningar). Som SaaS-kund kommer du alltid att få den senaste versionen utan att betala för uppgradering.

Private Cloud – det vi rekommenderar

Vi har idag ett stort antal kunder som använder Effectplan via Private Cloud inom sin koncern.

  • Skalbarhet
  • Mätning
  • Time-to-market

På samma sätt som SaaS kan du använda Effectplan som Private Cloud – det många kallar privata molnet. Du får skalbarhet, mätning och time-to-market fördelarna med en offentlig molntjänst utan återkommande kostnader till en tjänsteleverantör. Om du har en koncern med många företag ger det här stora fördelar då ni kommer åt allt via molnet. Lösningen kan med fördel användas ihop med Shared Service tjänster där en central organisation äger koncernens affärsstöd och levererar tjänsterna internt med bland annat Effectplan som verktyg.

On Premise

Du kan välja att installera Effectplan på det gamla sättet lokalt i din egen eller Outsourcade IT-miljö och därmed få bättre kontroll över all hårdvara. Vi installerar den på virtuella servar för att få bättre ekonomi och skalbarhet.

Lär dig mer om Effectplan