Rullande prognos ger bättre ekonomistyrning

Allt fler organisationer väljer att använda rullande prognos för sin ekonomiska styrning. Rullande prognos ger bättre möjligheter att ta rätt ekonomiska beslut vid rätt tidpunkt än vid traditionell planering. Rullande prognos innebär att planeringshorisonten flyttas framåt succesivt samtidigt som den hålls begränsad.

Traditionell planering vs Rullande prognos

De flesta organisationer kompletterar sin årsbudget med ett antal prognoser under året, till exempel per kvartal. Ofta avser prognoserna dock fortfarande samma tidsperiod som årsbudgeten. Den erfarenhet vi fått från att diskuterat planeringsprocesser med otaliga organisationer är:

  • I budget är det för sent att åtgärda kvartal 1 och ofta för stor optimism i kvartal 3 och 4.
  • I prognos 1 är kvartal 4 fortfarande oftast för optimistisk.
  • I prognos 2 är planeringen oftast den mest realistiska.
  • I prognos 3 får åtgärder till följd av planeringsarbetet effekt först nästkommande budgetår.

rullande-prognos

  • Antalet utfallsmånader och planeringsmånader kan anpassas.
  • Antalet utfallsmånader ska ge en relevant trend för ansvariga att förhålla sig till.
  • Planeringsperioden ska vara tillräckligt lång så vidtagna åtgärder kan hinna få effekt.

Exempel nedan är baserat på en planeringsperiod om 6 månader:

 

planeringsperiod

 

Är du intresserad av att gå över till rullande prognoser?

Med Effectplan kommer du igång snabbt och enkelt. Vi har hjälpt många organisationer inom alla olika branscher att snabba upp sina planeringsprocesser och fatta bättre beslut.

Läs om Effectplan som budgetverktyg

Kontakta oss

Lär dig mer om Effectplan