Tillgängliga moduler och integrerade lösningar i Effectplan

Vi har flera moduler i Effectplan som förenklar din verksamhet och gör det lättare för dig att ta rätt beslut i tid. Vi kan utöver våra egna moduler i Effectplan även integrera andra lösningar så som QlikView, Qlik Sense och Microsoft BI.

Systemadministration

Systemadministratörer underhåller användare och behörigheter samt objekt. De har även hand om fasta installationsobjekt som valuta och olika uppsättningar som gäller för alla användare. Systemadministrationen kan hanteras av central IT eller/och central ekonomi.

Planering – Budget- och Prognosmodulen

Budget- och Prognosmodulen är ett verktyg för finansiell planering. I modulen finns ett antal verktyg som underlättar att bygga mallar och skapa processer, workflow samt olika typer av beräkningar som man behöver för budget och prognos. Det finns möjlighet att bygga en mall som flera nyttjar eller en unik mall för varje organisation. Det som är särskilt bra med Budget- och Prognosmodulen är att den helt kan underhållas av ekonomer.


Operativ Planering

Modulen för Operativ planering kan användas i kombination med finansiell planering. Kan vara olika typer av planering som jobbar löpande under året som exempelvis produkt, projekt, likviditet och kassaflöde.

Effectplan med Operativ planering liknar Excel på så vis att du fritt kan sätta rad och kolumn med olika typer av beräkningar men samtidigt få en tydlig relationsstruktur genom att nyttja era uppföljningsobjekt med konsoliderad uppföljning.

Rapportmodul – helt utan konsultstöd

Alla rapporter kan sättas upp av systemförvaltning och kräver inte konsultstöd. Rapportmodulen ger användarna tillgång till sina rapporter, direkt på lagrad budget och prognos i kombination med faktiskt utfall. Från sin lagrade prognos kan du gå direkt till en rapport eller konsoliderade data samt zooma ner till underliggande objekt som exempelvis produkt eller projekt. Från det underlaget kan du välja att se rapporterna pivoterade i olika perspektiv samt enkelt ändra jämförelsetal.

Top Down

Den senaste av våra moduler som genom sitt gränssnitt enkelt kan underhållas och användas av ledningen för att tillsammans med modulen för simulering ta fram en tydlig målbild för verksamheten. Ett verktyg som kan nyttjas helt fristående eller i kombination med finansiell budget och prognos.

Senario

Likt Top Down kan funktionen med sitt enkla gränssnitt göra det tydligt och skapa förutsättningar för att titta på olika scenarion för verksamheten i samband med omorganisationer eller förändringar på intäkter och kostnader  utifrån olika förändrade förutsättningar.

Dashboard

Rapportmodulen kan kompletteras med Dashboard som ger en möjlighet att presentera data grafiskt och ger användarna en snabb överblick av sin verksamhet med planerade och uppnådda mål.
           

Effectplan för Qlik

Förbättra möjligheten att fatta mer innovativa beslut genom att bädda in Qliks plattform som en egen modul i Effectplan eller bädda in Effectplan i din redan befintliga Qlik-applikation.

QlikView och Qlik Sense är beslutsstöd, så kallad Business Intelligence, som presenterar viktig affärsinformation på ett enkelt sätt. Informationen fungerar som underlag för att du ska kunna fatta snabbare och bättre beslut för din verksamhet.

Effectplan för MS Power BI

Microsoft BI kan vara en del av Effectplan och bäddas in i Effectplans gränssnitt som därmed ger användaren ett fönster till sitt beslutsstöd.

Informationen fungerar som underlag för att du ska kunna fatta snabbare och bättre beslut för din verksamhet. Microsoft BI hämtar information från Effectplan från flera datakällor oberoende av vilka andra IT-system du använder idag.

Microsoft BI ger dig relevant data i realtid. Data kan hämtas från exempelvis personal-, försäljnings-, tidrapporterings-, lager- eller ekonomisystem och kombinera detta med din planeringsprocess med Effectplan.

Effectplan för Tableau

På samma sätt som för Qlik och Microsoft Power BI ger Effectplan möjlighet att bädda in andra moderna BI verktyg som exempelvis Tableau.

 

Lär dig mer om Effectplan