Effectplan för dig som är CFO

Som CFO har du säkert märkt att din roll blivit allt mer ansvarsfull. För att hjälpa dig och din ekonomiavdelning i era utmaningar och att göra er till en starkare spelare i företagets framtida styrning finns Effectplan – utvecklat för ekonomer av ekonomer.

  • Förenar alla relaterade processer för att uppnå ledningens strategiska mål
  • Slut på övertid och utarbetad personal
  • Arbetsro och mer tid för analys
  • Planering från verksamheten som du kan följa löpande
  • Finansiella kontroller och övervakning av avvikelser
  • Samverkan och teamarbete i hela organisationen
  • Effektiviserar processerna för verksamhets- och operativ styrning med full transparens

Arbetsro och analys

Effectplan ger tid för analys, ett bättre underlag och ett riktigare utnyttjande av resurserna på ekonomiavdelningen. Lugn och ro, ingen övertid, inga utbrända controllers, för att tala klarspråk. Men också fördjupning och ökad teamkänsla.

Starkare och lugnare

Använd starka prognoser för framtidsstyrning och lägg mindre tid på det som redan skett tack vare den kraftiga effektiviseringen och tidsbesparingarna Effectplan ger. Blicken framåt. Styr istället för att titta i backspegeln.

Kontroll

Strategin ska utvecklas, genomföras, övervakas och hanteras. Med Effectplan sker det i ett och samma system. Det handlar om total finansiell verksamhetsstyrning integrerad till din BI-lösning. Du utvecklar och övervakar strategin i samma system som controllerfunktionen hanterar genomförandet. Du får en automatiserad enhetlig lösning som omfattar och förenar den strategiska, finansiella och operativa planeringen, konsolidering, finansiella data, lönsamheten och utlämnande rapporterar. Känn lugnet av en ny kontroll.

Kundreferenser

Vi har fått ett modernt budget- och prognosverktyg som inte bara möjliggjort en effektivare arbetsprocess utan också lett till bättre kvalitet i ekonomistyrningen och ökad delaktighet i organisationen

Bo Frogner,  CFO, SPP

Den sömlösa överföringen från Effectplan till analysfliken där jag får in min budgetinformation och kan jämföra med utfall är riktigt bra.

Inger Söderström, Ekonomichef, Bluegarden

Läs fler kundreferenser här

Effectplan på 2 minuter

Se filmen nedan

Kontakta oss

Lär dig mer om Effectplan