Controller

Som controller ställs du inför komplexa finansiella frågor varje dag. Resultatet ska fram snabbt och redovisas i ett sammanhang. Tiden för analys är knapp. Det finns en outnyttjad potential i dig som du och organisationen har allt att vinna på.

Vi tror att du vill använda din tid för mer analys och låta din kompetens komma till sin rätt. Effectplan hjälper dig med detta. På köpet får du ökad arbetsro och en starkare position i organisationen.

  • Tryggheten att följa hela planeringsprocessen centralt
  • Kvalitet i planer och processen utan att skapa stress
  • Främjar samverkan och teamarbete i hela organisationen utan krav på budgetmöten
  • Finansiella kontroller och övervakning av avvikelser
  • Effektiviserar processer för verksamhetsstyrning och operativ styrning med full transparens
  • Lugn och en helt ny arbetsro. Ingen övertid eller utarbetad personal
  • Kvalitet och kontroll över planeringsprocessen

Det här är lysande. Det här är precis vad jag vill ha. Det kommer att förenkla en hel del att kunna dra ut rapporter och skapa diagram utifrån jämförelser och dra nytta av detta i prognosen.

 Niclas Telje, Controllerchef, Luftfartsverket

Läs fler kundreferenser här

Ett system som utgår från dig.

Normalt sett använder du system som andra valt. De fungerar, men är inte alltid optimala. Effectplan är utvecklat av ekonomer för dig som controller och för din organisation, utifrån ett modernt och tidsbesparande sätt att arbeta.

Nöjd CFO ser ökad kvalitet.

Med Effectplan kan du använda en enhetlig och gemensam strategi för att köra och hantera många affärsprocesser. Från den strategiska planen, första årliga budgeten, den månatliga forecasten, att stänga böckerna och generera rapporter till att analysera resultat och lönsamhet och producera högkvalitativt underlag till ledningen.

Effektivare relation till kostnadsställen.

Du äger planeringsprocesserna och arbetar smidigare och mer delegerande mot kostnadsställeansvariga, som själva ansvarar för att fylla i sina siffror. Förifyllda siffror av kostnadsställeansvariga betyder bland annat effektivare och mer förberedda möten.

Med tid över för analys.

Systemet skapar utrymme och låter din analytiska kompetens komma fram och skapa nytta för företaget. Ingen mer stress och övertid. Du får en betydligt lugnare arbetsvardag med tid för det som egentligen är viktigt.

En starkare position.

Den tid som frigörs använder du till frågor där din analytiska kompetens hjälper CFO och företaget framåt. Du får också en starkare position gentemot kostnadsställeansvariga och blir del i en starkare form av samverkan och teamarbete i hela organisationen.

Konsultoberoende.

Effectplan är designat för att stödja hela organisationens arbete. Miljön är användarvänlig miljö och hanteras att behöva förstå skriptspråk eller komplicerade beräkningsmotorer. All uppmärksamhet kan istället läggas på verksamhetens mål. Uppgraderingar hanterar ni själva – med minimalt behov av externa eller interna konsulter.

Effectplan på 2 minuter

Se filmen nedan

Kontakta oss

Lär dig mer om Effectplan