Projektledare

Som projektledare kan du arbeta helt fristående med din budget på samma sätt som du jobbat i Excel. Men nu kan du få löpande information om ditt utfall. Jobba med tillägg/ätor som du sedan kan följa upp direkt. Passar oavsett om du har ett IT-projekt eller ett byggprojekt.

  • Fullständig kontroll över planeringsprocessen
  • Analysera utfall löpande utan att manuellt behöva registrera in data
  • Se hur dina dagliga aktiviteter och inkommande fakturor påverkar resultatet
  • Tryggheten när du vet att hela planeringsprocessen följs centralt
  • Få kvalitet i planen och processen utan att skapa stress och sena kvällar
  • Samverkan och teamarbete i hela organisationen med projektkontroller
  • Avstämning mot Milestone
  • Effektivisera processerna för operativ styrning med full transparens
  • Webbaserad men med möjlighet att arbeta med Excel-import

Kom igång direkt

Med Effectplan behövs ingen instruktionsbok. Effectplan är utformad för dig som användare och är enkelt att arbeta med. Samtidigt innehåller systemet avancerade funktioner som förenklar och effektiviserar din verksamhet.

Glädje och effektivtet - varje dag

Effectplan funktion för utökad planering skapar möjlighet att själv skapa sina egna projektmallar och förenklar planering och analys, genom konsolidering, rapportering och utlämnande. Direktuppföljning eftersom utfallsdata från affärssystemet kan lösas in löpande, och salderas per aktivitet.

Grund för gemensam strategi

Med Effectplan kan du använda en enhetlig och gemensam strategi för att köra och hantera många projektprocesser. Du väljer själv vilka kolumner och rader du skall ha i din budget samt vilken data som du önskar jämföra med. Kan integreras och delegeras med en eller flera planer.