Vill du ha ett enklare planeringssystem för budget och prognos?

Välkommen på ett webinar om Effectplan torsdagen den 10 dec kl 11.30–12.30!

Att byta planeringssystem eller gå från en Excel-lösning till ett nytt verktyg behöver inte vara så komplicerat. Nu, efter höstens budgetprocess, är ett bra läge att byta system och skaffa er en bättre överblick inför prognosen 2016.

Effectplan är ett webbaserat planeringsverktyg som förenklar ert budget- och prognosarbete. Systemet integreras enkelt med QlikView och kan installeras som en tjänst i molnet eller lokalt i er egen tekniska plattform. Idag används det bland annat av organisationer som Luftfartsverket, HSB och SPP.

Climber arrangerar webinaret tillsammans med Konsultnet. Det blir ca 45 min presentation och demo följt av 15 min frågor.

Anmäl dig till event@climber.se senast den 8 december.