Budget och prognos för bank, finans och försäkring

För bank-, finans- och försäkringssektorn finns det utmaningar inom kostnadsuppföljning och olika intäktsmodeller. Oftast används olika fördelningsmodeller baserade på avancerade underlag som driver fördelningarna. Stelbenta system i en verksamhet som är under ständig förvandling. Vi ser att de äldre systemen inte riktigt stödjer de utmaningar som organisationer i förändring står inför, och att företagen måste betala stora belopp vid varje liten förändring.

Varför du ska välja Effectplan som planeringssystem

Effectplan ger stort stöd och fördelar genom möjligheten att göra sin egen planering med prognoser som anpassas till de olika kraven som användaren har. Perfekt eftersom intäkts- och kostnadsmodellerna kan skilja väldigt mycket mellan de olika kostnadsställena.

Ett urval av våra kunder

 

Lär dig mer om Effectplan