Budget och prognos för detalj- och e-handel

Här är planering helt livsavgörande för lönsamheten. Om man dessutom äger alla led – från grossist till detaljhandel – och e-handel kommer det in många parametrar och volymer som styr planeringen. Här måste man blanda lite när det gäller detaljnivån och arbeta med produktgrupper ända ner på detaljistledet. Men det finns olika skolor. Många vill arbeta med information från detaljledet, medan andra arbetar mer på grossistnivån när det gäller styrning och planering. När man sedan kommer till e-handel blir prognos ett viktigt styrhjälpmedel. Här går vi med drivare från konverteringar på hemsidan ut till snitt kostnader på frakt/order samt hantering av framtida returer. Allt detta kan ni få i en enda process med Effectplan.

Varför du ska välja Effectplan som planeringssystem

Genom Effectplans mallhantering och drivare finns det stora möjligheter att välja modell för planering och styrning. Önskar man arbeta med budget och prognos, men samtidigt arbeta mer rullande eller aktivitetsbaserat för vissa produktgrupper och intäkter, är detta fullt möjligt. Effectplans flexibilitet passar handelsbolag och framför allt e-handelsbolag där man har stor transaktionsvolym samt många parametrar att ta hänsyn till.

Ett urval av våra kunder:

 

Lär dig mer om Effectplan