Budget och prognos: Forskning

Forskningens planering är oftast väldigt projektfokuserad och man arbetar både med en finansiell planering samt en detaljerad plan på timbasis kopplad till resurser och aktivitet.

Varför du ska välja Effectplan som planeringssystem

Med Effectplan kan en tydlig rapportering ske löpande till finansiärer. Rapporteringen innefattar inte bara forskningsresultat, utan även nedlagd tid och eventuella avvikelser som inträffat med noter och kommentarer. I komplexa projekthierarkier lägger ni in en workflowprocess med tydliga ansvar.

Lär dig mer om Effectplan