Budget och prognos till hälso- och sjukvården

Mycket styrs av ramar och mål och den stora kostnadsmassan är personalkostnad. Men hela sjukvårdssektorn har stora utmaningar med sin kostnadsmassa. Man arbetar rätt mycket ner på individnivå eller schabloner med drivare/individ för att få en totalkostnad per enhet. Det skiljer sig rätt mycket mellan den privata sjukvården och den offentliga men båda har stora utmaningar i sin planering ner på resursnivå.

Varför du ska välja Effectplan som planeringssystem

Effectplan tillhandahåller ett enkelt underhåll och kan därför decentralisera rätt mycket av den löpande planeringen . Här kan man både nyttja vår finansiella planering samt den utökande som ämnar sig bäst
för resurs och patientplanering. Efter att systemet satts upp kan förvaltningen själv underhålla det helt eller delvis utan konsultstöd. Man kan själv välja ägandeskapsgrad. Effectplan lever upp till sjukvårdens krav på planering.

Ett urval av våra kunder

 

Lär dig mer om Effectplan