Budget och prognos för handelsföretag

Utmaningarna beror på vad som säljs, om företaget är i grossist- eller detaljistledet – eller både och. Dock handlar det mycket om försäljningsplanering av produktgrupper i kombination med lagerhållning av rätt varor i rätt tid och för rätt marknad. Detta i kombination med att nå optimal lönsamhet.

Varför du ska välja Effectplan som planeringssystem

Styrkan med många mallar ur olika perspektiv passar väldigt många handelsföretag. Även om man idag inte klarar att göra en rullande planering på alla nivåer kan man med hjälp av Effectplan göra rullande planering på delar av sina objekt. Kanske en produktgrupp eller detaljister som man önskar följa upp lite tätare? Kan exempelvis vara under uppstart av ett nytt objekt som man önskar följa med egen initial plan.

Ett urval av våra kunder

 

Lär dig mer om Effectplan