Budget och prognos för kommuner

Kommuner bedriver en mängd verksamheter som skiljer sig en hel del. Det innebär svårigheter att skapa ett gemensamt systemstöd för budget och prognosarbetet som passar hela organisationen lika bra.

  • Din verksamhets behov i en och samma lösning
  • Slipp dyra konsulttimmar

Ofta tvingas vissa förvaltningar med specifika behov stå tillbaka. Förvaltningar som innehåller skolverksamhet eller vård och omsorg har exempelvis behov av drivarbaserad planering. Antal barn och elever respektive antal vård- och omsorgstimmar behöver generera både intäkter och kostnader enligt viss logik. Dessa verksamheter är mycket personalintensiva vilket tillsammans med kraven om god prognosprecision gör att lönekostnaderna ofta planeras på individnivå till skillnad från många andra verksamheter.

Upphandlas via SKL Kommentus eller Kammarkollegiet via våra partner 

–  Programvaror och programvaror som molntjänst 2017
–  Licensförsörjning

Se filmen

Varför du ska välja Effectplan som planeringssystem

Med Effectplan får du ett systemstöd för budget- och prognosprocessen som ger dig möjlighet att tillgodose de olika verksamheternas specifika behov i en och samma lösning. Vissa förvaltningar kan planera detaljerat och med hjälp av drivare medan andra bara jobbar med beloppsinmatning på en grov nivå. Du får stöd för arbetsflöde, fördelning av gemensamma kostnader, konsolidering, rapportering, Top-down-planering med mera. Vi har skapat en modell anpassad för kommunal verksamhet som vi tror passar de flesta. Den ger dig möjligheten till systemstöd för budget- och prognosarbetet som passar alla utan anpassningar och dyra konsulttimmar. Kontakta oss så får du namn på referenser.

”Utmaningen är stor men viktig.”

Mikael Winander, Verksamhetsarkitekt på Effectplan
Mikael berättar om sitt perspektiv på ekonomisk planering och dess betydelse i kommunal sektor.

Läs mer

Kontakta oss

Lär dig mer om Effectplan