Budget och prognos för medlemsorganisationer

För medlemsorganisationer är intäktsmodellen den enkla, medan man har väldigt mycket projekt och aktiviteter samt personrelaterade kostnader som är kopplade till de olika aktiviteterna. Man äger kanske sina lokaler och det kräver en viss kostnadskontroll. Kostnaderna för resor och sammankomster är stora och kan lätt driva kostnader åt fel håll om man inte är vaksam.

Varför du ska välja Effectplan som planeringssystem

Effectplan ger ett bra stöd för medlemsorganisationer genom exempelvis den flexibla mallhanteringen. Den innebär att man kan arbeta effektivare med projekt, kampanjer och möten som drar mycket kostnader och därför kräver en högre detaljeringsgrad. Man kan ligga med den stora budgeten och samtidigt göra planer för de unika aktiviteterna helt eller delvis på sidan om. Om medlemsorganisationen även äger fastigheter kan det vara en egen budget som inlämnas i den totala budgeten trots att den inte har samma verksamhet.

Lär dig mer om Effectplan