Budget och prognos för offentlig förvaltning

Mycket styrs av ramar och mål och den stora kostnadsmassan är personalkostnad. Man arbetar rätt mycket ner på individnivå eller schabloner med drivare/individ för att få en totalkostnad per enhet. Det rör sig oftast om en enklare planering som har sina fasta terminer.

Varför du ska välja Effectplan som planeringssystem

Effectplan tillhandahåller ett enkelt underhåll. Efter att systemet satts upp kan förvaltningen själv underhålla det helt utan konsultstöd. Effectplan lever upp till myndigheters krav på planering.

Ett urval av våra kunder:

 

Lär dig mer om Effectplan