Budget och prognos för processindustrin

Planering inom processindustrin har stora likheter med tillverkningsindustrin genom sin relation till kund och leverantör. Råvaruplanering med lager i relation till kundorderhantering är viktiga komponenter och produktionsplaneringen kan vara långsiktig eller ”just in time” beroende på företag. Likviditet, valuta och investeringsplaner är även viktiga finansiella styrinstrument. Produktivitet i kombination med lönsamhet per produkt – och kanske till och med ner på enskild order – är ett måste för de flesta processindustrier.

Varför du ska välja Effectplan som planeringssystem

Processindustrin är känd för att hålla en fantastisk kontroll. Här släpps inget igenom, men det innebär kanske att man kan gå bort sig. Man ser så att säga inte skogen för alla träden. Effectplan ger en bra överblick samtidigt som man kan kombinera detaljerna med drivare som gör att man bara går ner i detalj på det som påverkar styrningen.

Lär dig mer om Effectplan