Budget och prognos för utvecklingsföretag

Organisationer som arbetar med program eller ren produktutveckling har en utmaning kring planering. Både finansiering av startup och planering och lansering av nya produkter ligger på en långsiktig plan, medan marknadsaktiviteter och kampanjer är kortsiktiga. Arbetar men dessutom med planering där produktlanseringar av nya modeller tar intäkter av tidigare modeller som finns i lager, så måste man ner på analys och simulering.

Varför du ska välja Effectplan som planeringssystem

Arbeta med produktlansering som en del av den finansiella planeringen. Företaget som arbetar med produktutveckling får hjälp till en rullande prognoshantering som möjliggör bättre styrning anpassad efter ett nuläget och där både den kortsiktiga och den långsiktiga planen stäms av löpande.

Ett urval av våra kunder:

 

Lär dig mer om Effectplan