Budget och prognos för välgörenhetsorganisationer

För välgörenhetsorganisationer är intäktsmodellen en ständig kamp och man måste räkna med risker, medan man samtidigt har väldigt mycket projekt och aktiviteter samt personrelaterade kostnader som är kopplade till de olika aktiviteterna. Man äger kanske sina lokaler och det kräver en viss kostnadskontroll. Kostnaderna för resor och sammankomster är stora och kan lätt driva kostnader åt fel håll om man inte är vaksam.

Varför du ska välja Effectplan som planeringssystem

Effectplan ger ett bra stöd för medlemsorganisationer genom exempelvis den flexibla mallhanteringen. Den innebär att man kan arbeta effektivare med att sätta risker och göra senarior på intäkter samt göra projektplanering , samt budgetera kampanjer och möten separat  för de kan drar mycket kostnader och därför kräver en högre detaljeringsgrad. Man kan ligga med den stora budgeten och samtidigt göra planer för de unika aktiviteterna helt eller delvis på sidan om. Om organisationen även äger fastigheter eller andra anläggningar kan det vara en egen budget som inlämnas i den totala budgeten trots att den inte har samma verksamhet. Man kan även driva budget i flera länder med lokal valuta för att sedan konsolidera på olika nivåer.

Ett urval av våra kunder

 

                       

Lär dig mer om Effectplan