CEO

Att utveckla en strategi för företaget är en sak. Att se till att strategin fungerar är något helt annat. Med Effectplan kan du som CEO utveckla och övervaka strategin i samma system som bland annat CFO och controller använder.

Effectplan i korthet

  • Hjälper dig att optimera och övervaka företagets resultat
  • Skapar samverkan i hela organisationen för en gemensam företagsstrategi
  • Förenar och förenklar dina affärsprocesser
  • Ger stöd i mötet med din styrelse, investerare och intressenter
  • Stöder integrerad, strömlinjeformad och konsekvent resultatstyrning
  • Ger en välmående, stark, analytisk och effektiv ekonomiavdelning
.

Samlad kontroll

Med Effectplan får organisationen ett gemensamt verktyg för att stödja finans- och kontrollfunktioner på alla nivåer. Verktyget förenar alla relaterade processer, från strategisk och operativ planering till prognoser och rapportering.

.

Tydlig målstyrning

Effectplan hjälper organisationen att hålla samman alla delar mot ett gemensamt mål. Kontrollen gäller både möjligheten till övervakning på övergripande nivå till fördjupning på utvalda områden, inklusive kommentarer från ansvariga. Gör analyser, agera direkt eller meddela andra att vidta åtgärder.

Utökat lugn

Total finansiell verksamhetsstyrning med underlag som driver mer välgrundade beslut skapar ett lugn när du möter investerare, intressenter eller styrelsen i din budgetdragning.

.

Skärpa och analys

Du får en starkare och mer analytisk ekonomiavdelning, som arbetar lugnare, metodiskt och mer effektivt. Vinsterna sitter både i mer skärpa och djup och i medarbetare som mår bra och kan användas fullt ut utan övertid

.