CFO

Som CFO har du säkert märkt att din roll har blivit allt mer ansvarsfull. Effectplan – utvecklat av ekonomer för ekonomer – är till för att hjälpa dig och din ekonomiavdelning att hantera era utmaningar och göra er till en starkare aktör i företagets framtida styrning.

  • Förenar alla relaterade processer för att uppnå ledningens strategiska mål
  • Ingen mer övertid och överarbetad personal
  • Ingen stress och mer tid för analys
  • Planering från verksamheten som du kan följa löpande
  • Finansiella kontroller och avvikelseövervakning
  • Samarbete och lagarbete i hela organisationen
  • Effektiviserar processer för organisatorisk och operativ kontroll med full transparens

Lugnare arbetsplats - Mer tid för analys

Effectplan ger dig tid för analys, bättre basdata och bättre resursutnyttjande på ekonomiavdelningen. Lugn och ro, ingen övertid, inga utbrända controllers, helt enkelt. Men också ett mer djupgående fokus och större lagkänsla.

Starkare och framåtblickande

Använd starka prognoser för att hantera framtiden och spendera mindre tid på det som redan har hänt tack vare Effectplans kraftfulla effektivisering och tidsbesparingar. Se på framtiden. Ta kontroll istället för att titta i backspegeln.

Förbättrad kontroll

Strategin ska utvecklas, implementeras, övervakas och förvaltas. Med Effectplan sker detta i ett enda system. Du får en komplett affärsstyrning integrerad med din BI-lösning. Du utvecklar och följer upp strategin i samma system där controllerfunktionen sköter implementeringen. Du har en automatiserad, enhetlig lösning som inkluderar och förenar strategisk, finansiell och operativ planering, konsolidering, finansiell data, lönsamhet och distribution av rapporter. Upplev den sinnesfrid som denna nya kontroll ger.


"Vi har skaffat oss ett modernt budget- och prognosverktyg som inte bara har gjort det möjligt att uppnå en effektivare arbetsprocess, utan också resulterat i bättre kvalitet i ekonomistyrningen och större delaktighet i organisationen."

BO FROGNER, CFO, SPP

"Den sömlösa övergången från Effectplan till analysfliken där jag anger min budgetinformation och kan jämföra med resultatet är riktigt bra."

Inger Söderström, CFO, Bluegarden