CIO

CIO behöver enbart implementera en lösning som stöder många planeringsprocesser, optimerar IT-resurser och enkelt fördelar IT-kostnader. Systemet är användarvänligt och integreras enkelt med andra affärssystem med standarder som minskar kostnaderna för administration och underhåll. Effectplan levereras som en tjänst i molnet, SaaS.

Effectplan i korthet

  • Hjälper dig att optimera och övervaka företagets resultat
  • Skapar samverkan i hela organisationen för en gemensam företagsstrategi
  • Förenar och förenklar dina affärsprocesser
  • Ger stöd i mötet med din styrelse, investerare och intressenter
  • Stöder integrerad, strömlinjeformad och konsekvent resultatstyrning
  • Ger en välmående, stark, analytisk och effektiv ekonomiavdelning

Samlad kontroll

Med Effectplan får organisationen ett gemensamt verktyg för att stödja finans- och kontrollfunktioner på alla nivåer. Verktyget förenar alla relaterade processer, från strategisk och operativ planering till prognoser och rapportering.