Almega

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag.
Deras medlemmar är ca 11 000 företag som anställer över 500 000 medarbetare. Almegas rådgivare och juridiska experter ger medlemsföretagen råd och stöd i alla sorters personalfrågor, från anställning till uppsägning. De förhandlar om cirka 140 olika kollektivavtal varje avtalsperiod. Almega är också en av de stora opinionsbildarna med tjänsteföretagens behov för ögonen.

Fakta

www.almega.se

Lär dig mer om Effectplan