Bluegarden

Visma Group har förvärvat 100 procent av aktierna i Bluegarden Group.

Bluegarden utvecklar och erbjuder löne- och HRM-tjänster och är en stor aktör på den skandinaviska marknaden. Förvärvet stärker Vismas position på marknaden och säkerställer framtida utveckling av hållbara lösningar för nya och befintliga kunder.

Lär dig mer om Effectplan