Coop Trondos AS

Coop Midt-Norge SA – TRONDOS SA OG Coop Inn-Trøndelag SA fusjonerte i januar 2016. Det fusjonerte selskapets navn er Coop Midt-Norge SA (CMN)  CMN er landets tredje største samvirkelag med 70 butikker og over 150 000 medlemmer og eiere. Er med andre ord en sterk, medlemseid organisasjon, med forankring i Trøndelag.
Vi har våre butikker spredt i 12 kommuner: Trondheim, Stjørdal, Levanger, Melhus, Verdal, Malvik, Inderøy, Skaun, Klæbu, Selbu, Meråker og Snåsa kommune.

Lär dig mer om Effectplan