Evira

Evira är Finska Livsmedelssäkerhetsverket som verkar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Evira samarbetar med många inhemska och utländska myndigheter. Evira idkar samarbete bland annat med utländska systerorganisationer, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA, Europeiska Unionens olika organ och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE). Evira idkar också forskningssamarbete med utländska universitet och forskningsanstalter.

Fakta

Läs mer på www.evira.fi

Lär dig mer om Effectplan