Formuesforvaltning

Formuesforvaltning tar långsiktigt hänsyn till företagets relationer och att bevara och utveckla sina kunders välstånd. Formuesforvaltning har en lokal närvaro i hela Norge med kontor i alla större städer och ytterligare kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö som betjänar en växande kundbas i Sverige. I juni 2014 öppnade Formuesforvaltning ett kontor i London där en del av investeringslaget nu är baserat. Med en aktiv närvaro i London har Formuesforvaltning stärkt sin ställning som ett av Nordens ledande förvaltningsföretag. Formuesforvaltning grundades år 2000 och har idag 220 anställda.

Lär dig mer om Effectplan