Friskis & Svettis

1978 startade Johan Holmsäter Friskis&Svettis i Stockholm. Han gjorde det utifrån en idé om att idrottsrörelsen och sjukvården skulle kunna utnyttja varandras kunskap bättre.

Till det allra första jympapasset som hölls i Salénhuset i Stockholm kom det en person. Idag, 36 år senare, har Friskis över en halv miljon medlemmar. I Sverige finns det 108 lokala föreningar och i Norge finns det 40 föreningar. Friskis finns även i i Helsingfors, Vanda, Köpenhamn, Bryssel, Luxemburg, Paris, London och Aberdeen.

Fakta

Läs mer på www.friskissvettis.se

Lär dig mer om Effectplan