HSB

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning.

De vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas. Det kallar de ofta för ”Det goda boendet”. Som en kooperativ medlemsorganisation är deras mål inte främst att göra så stora ekonomiska vinster.  Effectplan finns idag
inom HSB Norr, HSB Södertörn, HSB Malmö, HSB Sydost och HSB Östergötland samtidigt som vi startar upp nya
regionföreningar inom det projekt som kallas HSB Ekonomi.

Fakta

Läs mer om HSB på www.hsb.se

Lär dig mer om Effectplan