Infranord

Infranords huvudmarknad är den svenska järnvägen som sedan många år tillbaka är avreglerad och utsatt för konkurrens. Infranords andra marknad, Norge, är avreglerad vad gäller nyanläggning av järnväg medan drift och underhåll av järnväg fortfarande är reglerad.

Lär dig mer om Effectplan