Nettpartner valde Effectplan

Nettpartner bygger, driver och underhåller kraft-, bredbands- och järnvägsinfrastruktur. Nettpartner grundades 2006 och vi har ca. 500 anställda med en årlig omsättning på ca. 1 miljard kr. Nettpartner är Norges största entreprenör inom elinfrastruktur med hela landet som marknadsområde. Nettpartner arbetar i hela värdekedjan, från teknik och konstruktion till underhåll, uppgradering och kontroll / övervakning.

Fakta

Här hittar du Kundcase där Nettpartner berättar mer om Effectplan

www.nettpartner.no

Lär dig mer om Effectplan