Östgötatrafiken

Östgötatrafiken ägs av Landstinget i Östergötland. Landstinget beställer länets trafik av dem och i samråd med länets kommuner arbetas trafikutbudet fram.

Från bildandet hösten 1980 till idag har resenärer fått många nya möjligheter att åka från ort till ort via AB Östgötatrafiken. Numera kan resan gå med tåg, buss, båt eller spårvagn. För personer med färdtjänst finns också taxi, personbil, stadsdelsbuss eller mindre buss. AB Östgötatrafiken omsatte 2011, 1 120 795(tkr).

Fakta

Läs mer om www.ostgotatrafiken.se.

Lär dig mer om Effectplan