PBM

PBM är experter inom beteendepsykologi, deras metoder bygger på en väl utvecklad vetenskaplig grund. De erbjuder tjänster och produkter inom beteendepsykologi för långsiktigt hållbara resultat. PBM är experter inom beteendepsykologi, deras metoder bygger på en väl utvecklad vetenskaplig grund. De erbjuder tjänster och produkter inom beteendepsykologi för långsiktigt hållbara resultat.

1997 öppnas det första PBM-kontoret i Stockholm och nu finns vi utspridda över hela landet. Bo von Schéele har haft rätt i sin analys, det fanns ett stort behov av beteendeinriktad behandling i samband med stressrelaterade problem. Och resan fortsätter. Idag består även en stor del av verksamheten av att hjälpa organisationer och chefer att förändra beteenden i förebyggande syfte för att nå önskvärda mål. Beteenden går att förändra. Bo von Scheele är idag professor i medicinsk teknik vid Mälardalens Högskola. Han arbetar fortfarande kvar i företaget, numera en skickligare pianist än någonsin.

Lär dig mer om Effectplan