Plan Sverige

Plan Sverige är en del av den internationella barnrättsorganisationen Plan med verksamhet i 50 länder i Latinamerika, Afrika och Asien.

Plan Sverige startade sin verksamhet 1997 och är en självständig del av den internationella organisationen. På Plans kontor i Stockholm arbetar cirka 65 anställda. Under 2013 arbetade Plan i 90 229 samhällen som totalt har 165 miljoner invånare, varav 78 miljoner är barn. Deras program når ungefär lika många flickor som pojkar. Varje år investerar Plan motsvarande tre miljarder svenska kronor i olika utvecklingsprogram världen över.

Vi valde Effectplan som vår kommande IT-lösning för budget med QlikView som beslutsstöd efter en upphandlingsprocess där vi noga utvärderade olika lösningsalternativ på marknaden.
Till slut stod Effectplan som vår slutsegrare då lösningen var det alternativ som på bästa sätt uppfyllde våra högt ställda användarkrav. Vi är övertygade om att lösningen kommer att bidra till att effektivisera vårt budgetarbete, minska tidsödande manuell rapportering och förbättra det stöd som våra budgetägare får när det gäller den finansiella uppföljningen.

Ulrika Borefelt, Ekonomichef Plan Sverige.

Vår ambition med upphandlingen var att få den för oss bästa lösningen för budget och beslutsstöd till ett konkurrenskraftigt pris och från en affärspartner som vi skulle vilja gå in i ett långsiktigt samarbete med. Vi känner att denna ambition till fullo är uppnådd med vårt val av Konsultnet och Effectplan.
Vi ser fram emot det kommande samarbetet med Konsultnet och att implementera Effectplan med QlikView som beslutsstöd inom vår organisation under hösten 2014.

Fakta

Läs mer om Plan Sverige på www.plansverige.org

Lär dig mer om Effectplan