Simklubben Neptun

Neptun är en klubb som:

  • Drivs framåt av medlemmarnas glädje och engagemang.
  • Välkomnar alla, oavsett nationalitet, etnisk bakgrund, religion, ålder, kön eller sexuell läggning, som vill utöva någon form av simidrott och/eller engagera sig i klubbens arbete.
  • Vilar på en demokratisk grund, med respekt för mänskliga rättigheter.
  • Bedriver samtliga av Svenska Simförbundet godkända simidrotter: konstsim, simhopp, simning och vattenpolo.

Neptun har:

  • Idrottare som presterar toppresultat, så väl nationellt som internationellt.
  • Plats för de som vill förhöja livskvaliteten, motionera eller skapa socialt sammanhang genom simsport.
  • Kompetenta ledare, som ständigt utbildas och för vidare kompetens inom träningsmetodik, teknik, pedagogik och ledarskap.
  • Ett klart och tydligt varumärke som uppfattas positivt av simsverige, allmänheten, sponsorer och media samt av beslutsfattare i samhället och näringslivet.
  • En väl fungerande organisation med en god och stabil ekonomi.
Lär dig mer om Effectplan