Swedac

Swedac kontrollerar efterlevnaden av krav på kvalitet och säkerhet i syfte att underlätta för varor och tjänster att fritt röra sig över gränserna. Myndigheten är verksam inom ett stort antal områden och bidrar till tillit i vardagen.

Fakta

Läs mer om Swedac på www.swedac.se

Lär dig mer om Effectplan