Våra kundreferenser

Vi har sedan 2013 levererat Effectplan till över 250 företag. Nedan är ett urval av några av våra kunder inom olika branscher.

Nettpartner förenklade budgetprocessen med hjälp av Effectplan

Nettpartner budgeterade i en avancerad Excel-baserad lösning och behövde system som var mer säkert, tidseffektiv och kunde öppna möjlighet för framtida rullande prognostisering.

Vi har förkortat budgetprocessen både tid och resursmässigt. Jag känner att hela kvaliteten på budgeten har blivit bättre. Tack vare Effectplans enkla integration mot QlikView och finansappen så har vi fått bättre översikt, säger Marius Borsheim, Business Controller, Nettpartner.


Luftfartsverket valde Effectplan som en del av sitt digitala förändringsarbete

Det är snudd på otroligt att ha implementerat ett nytt system i en så stor och komplex organisation på så kort tid. Tack vare båda parter, säger Niclas Telje, Controllerchef, Luftfartsverket


Kortar ner budgetprocessen till under en månad

På Fryshuset fanns ett ökat krav från styrelse och ledning att få en bättre överblick över kostnaderna för de olika verksamheterna och bidrag från externa bidragsgivare. Fram växte behovet av ett modernt och  effektivt systemstöd under budgetprocessen. Valet föll på det nya budgetsystemet Effectplan.

Vi kommer kunna korta ner budgetprocessen inklusive analys till en månad, säger Jenny Grönvall, ekonomichef Fryshuset.


Bluegarden har kortat ner sin budgetprocess till en månad med god marginal

Bluegarden budgeterade i en komplicerad och ohållbar Excelbaserad lösning och behövde ett planeringssystem som skulle förtydliga och korta ner budgetprocessen.

Utan att ta en för stor risk ville jag ha ett verktyg som var lätt att sätta upp, och kunna arbeta på ett sätt där vi kan utveckla verktyget och processen vartefter, säger Inger Söderström, Ekonomichef på Bluegarden.


Nipro Europe investerar stort i förbättring av budget och prognosprocessen

Nipro Europe befann sig i en situation där de hade en Excelbaserad lösning och letade efter något mer strukturerat och lätt att aggregera.

Att arbeta i projektet gick som på räls. Effectplan har ett okomplicerat tillvägagångsätt som vi uppskattar högt. De är väldigt raka på sak och vi kände att efter att vi hade beskrivit vårt arbetssätt i detalj, och efter lite initialt förarbete, kunde vi göra det mesta själva, säger Ive Akkermans,  IT-chef Nipro Europe.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Lär dig mer om Effectplan